به سايت موسسه آموزش عالي فرهمند لاريجان خوش آمديدورود
صفحه داتلود
كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي