ورود دانشجویان

اخبار های مهم
 

برگزاری مسابقات رباتیک در موسسه با حضور مسئولین بخش لاریجان
ثبت دو اختراع توسط دانشجوی موسسه فرهمند با همکاری واحد دانشجویی - فرهنگی

تکمیل جزوات رشته نرم افزار کامپیوتر در سایت موسسه


مسابقات رباتیک

برگزاری مسابقات رباتیک در موسسه با حضور مسئولین بخش لاریجان

ادامه خبر

قسمت آموزش مورد نظر

واحد آموزش

دانشجویان دانشگاه فرهمند

قابل توجه دانشجویان دانشگاه فرهمند درمورد تکمیل مدارک و انجام کارهای فارغ التحصیلی

رویداد هاواحد دانشجویی

مسابقات رباتیک


برگزاری مسابقات رباتیک در موسسه با حضور مسئولین بخش لاریجان

طراحی سایت پافکو